Trappstädning

Vid en trappstädning sopas alla trappor före våttorkning. 

Dessutom torkas fönsterbrädor av, eventuella fönster i dörrar, trapphus eller hiss putsas, ledstången torkas av , nedtill och emellan vägg och stång. 

Dörrmatta skakas och golvet under mattan sopas samt våningsplan, loftgångar och källargångar sopas och våttorkas. 

Vi följer uppdragna normer i grunden men arbetar helst fram ett specifikt schema för varje trappuppgång efter att ha granskat nedsmutsningstakt och dylikt.

Kundens önskemål kommer alltid i första hand.